ДЕНОНОЩНО
0888 23 64 61

КРЕМАЦИЯ

 

КРЕМАТОРИУМ Българо - Италианско дружество.

Кремацията е по-скъпа от погребението и е по Ваше желание. Извършва се в деня на ритуала по график.

  • Съгласно заповед № РД 809-052 / 20.08.2007г.

 

При определяне правото на Кремация или Урнополагане се изискват
ОРИГИНАЛИ на необходимите документи. Ксерокопия и Кръщелни са невалидни.

Разрешение за Кремация се дава по преценка на лекаря, а не по Ваше желание!

Всички заявени Траурни услуги, свързани с Организацията за исканата от Вас Кремация,
се заплащат предварително. Кремацията се извършва веднага в деня след Ритуала.

 

Организация за Кремация:

1. Изготвяне на специализирана медицинска документация за Кремация  / с разрешение на лекар, по негова преценка.

2. Изваждане на определен Препис от Акт за смърт необходим за уреждане на Кремацията.

3. Запазване на ден и час за Крематориума / покойника се кремира с ковчег /

4. Организация на Кремация, Урна, Табелка.

5. Административно обслужване.

6. Техническа справка  за Урнополагане / Стена, Гроб, Провинция /

7. Урнополагане  - доставка на урната в съответния гробищен парк по график, ден и час

8. Представителство в деня на Ритуала

9. Комплексно обслужване, GSM справки, консултации, време, нерви, хора, средства.

 

УРНОПОЛАГАНЕ

 1.     Къде може да бъде погребана урната с праха на покойника:

Урната с праха на покойника, може да бъде съхранена в къщи, да бъде положена в гроб или в урнова стена.

  • Полагането на урна на територията на гробищните паркове в София се извършва от длъжностно лице в присъствие на близките на покойния, след разрешение за това.
  • Полагането на урна на територията на гробищните паркове в страната се извършва, след представяне на служебна бележка в администрацията на Крематориума от длъжностно лице в населеното място.

 2.     Съхранение на урната в дома:

  • Урната се получава от Крематориума.
  • Същата може да се съхранява там още 30 / тридесет / дена. Тя се взима лично от семейството на починалото лице след  14-15 дена от деня на Ритуала / Кремацията.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КРЕМАЦИЯТА

Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови съвременни кремационни пещи в крематориума в гр. София. За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег. Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, костите се охлаждат, смилат се и праха се запечатва в урна.

 

Кога се извършва кремацията:

Кремацията се извършва най-късно до 48 часа след приемане на покойника в крематориума и при условие, че са приети и обработени необходимите  Оригинални документи за извършването й.

 

 

Траурна Агенция „ИВА – СОФИА” / „СОФИА – В.П”

Организатори: Ива & Венцислав Паламаров

КРЕМАЦИЯ ИЗПРАЩАНЕ РИТУАЛИ УСЛУГИ НАСЛЕДНИЦИ ТРАНСПОРТ

 

 

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА"НАЧАЛО"                                                                                                                                                                             НАТИСНЕТЕ